Junta Municipal de Districte de la Colònia de Sant Jordi

El president de la Junta Municipal de Districte té l’honor de manifestar als veïns de la Colònia de Sant Jordi, que a partir del dia primer de març de 2005 podran dur a terme la següents gestions des de les oficines del Centre Cívic.

 • Registre de tot tipus de documents que s’hagin de presentar a l’Ajuntament de Ses Salines.
 • Finestra única: presentar tots aquells documents que vagin dirigits a l’Administració de l’Estat i al Govern Balear (els documents que es presentin per Finestra única tendran els mateixos efectes que si es presentessin a l’oficina on han de ser tramitats. Els efectes de la data i hora d’entrada en l’organisme receptor seran els que s’assenyala en l’escrit registrat en el Centre Cívic.
 • Les persones interessades en concertar alguna entrevista per consultar amb els membres de la junta poden sol.licitar-ho verbalment a les oficines del Centre Cívic i se’ls donarà dia i hora per ser atesos pel President o pel vocal encarregat de l’àrea corresponent.
 • Si es desitja formular consultes a l’Arquitecte municipal podrà acudir al Centre Cívic, els dilluns de cada setmana a l’hora que s’ha concertat i se’ls atendrà.
 • Si es desitja formular consultes al Secretari de l’Ajuntament podran acudir al Centre Cívic, els dimecres de cada setmana a l’hora que s’ha concertada i se’ls atendrà.
 • L’assistenta social atendrà les consultes que es formulin en el Centre Cívic, els dimarts de cada setmana a l’hora concertada.

Així mateix es fa saber als veïnats que s’ha posat en funcionament un “WEBPOINT” d’atenció al ciutadà (situat a l’entrada de l’edifici del Centre Cívic) per què els interessats pugin treure determinats documents, a qualsevol hora del dia o de la nit, sense haver de passar per les oficines municipals (certificats de viatge, plec de condicions, bases de processos selectius, informació turística). Per poder utilitzar els “WEBPOINT” els interessats hauran de passar per les oficines del Centre Cívic o de l’Ajuntament de Ses Salines per què se’ls sigui expedits de forma gratuïta el corresponent carnet de veí.

El que podràs tramitar en el Centre Cívic:

 • LLICÈNCIES D’OBRA. Les sol·licituds de llicència d’obra, tant d’obra major com menor poden presentar-se tant a les oficines del Centre Cívic com en el mateix Ajuntament. La tramitació es farà a les oficines centrals de l’Ajuntament.
 • – LLICÈNCIES D’ACTIVITAT. Les sol·licitud de llicència per qualsevol tipus d’activitat poden presentar-se tant a les oficines del Centre Cívic com a l’Ajuntament. La tramitació es farà a les oficines centrals de l’Ajuntament.
 • – ALTES AL PADRÓ D’HABITATS. Les altes en el padró municipal d’habitants del municipi (empadronament) poden tramitar-se directament a les oficines del Centre Cívic. De la mateixa manera s’expediran els certificats de residència.
 • – OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA. Les peticions per ocupació de via pública (material de construcció, taules i cadires etc) sol·licituds de reserva d’aparcament, etc podran presentar-se directament a les oficines del Centre Cívic.
 • -ALTRES ACTIVITATS. Els certificats, informes i peticions de qualsevol classe podran sol·licitar-se directament en el Centre Cívic i se’ls indicarà quan en el seu cas podran passar a recollir a les mateixes oficines els esmentats documents.

Vocals de la Junta

NomPartit PolíticCàrreg
Sr. Antonio Perelló RoigPSOEPresident. Participar en la redacció del pressupost de l’Ajuntament de Ses Salines, colaborar en la gestió i cobrament de tributs, participar de la gestió d’us i servei públic. Transports i circulació; Estacionaments, senyalitzacions. Permisos d’ocupació de via pública. Gestió de tiquets per a jubilats.
Sr. Francisco Javier GonzálezPSOEVicepresident. Esports, gestió d’instal·lacions esportives, promoció de l’esport, activitats culturals, festes, participació ciutadana, colaborar amb l’Agenda Local 21.
Sra. Julia SolaPSOEEducació, escoletes municipals, biblioteques, manteniment i conservació del patrimoni històric-artístic, organizació de cursos de formació i reciclatge i educadors de carrer.
Sr. Martín CervanNILInmigració
Sra. Margalida Rigo ZuzamaUMAcció social i sanitat, associacions 3ª edat, assistència social, atenció primaria, treballadors familiars, campanyes contra drogues i alcoholisme.
Sra. Sebastiana Gomila AmengualSUSense delagació
Sra. Laura Benassar FerrerSUSense delagació
Sra. Alicia Ramírez OlmosPPSense delagació
Sr. Joan Quetglas LópezPPSense delagació